Zpět na přehled všeho, co IZIO umí
CRM systém

Evidence zakázek

Víte, která zakázka je zisková, která ztrátová? Kolik je jich rozpracovaných a kdo na nich aktuálně pracuje? Zeptejte se IZIO. Snadno s jeho pomocí zakázku založíte, rozdělíte na úkoly a pak jen sledujete, jak ji posádka úspěšně plní. A na konci? Připočítá za vás výdaje na cestovné nebo třeba dárky a ukáže výsledek: vydělali jste další zlaťáky a získali lepší přehled o svém pracovním tempu. Hodnotná informace, až budete příště posílat kalkulaci na podobný projekt.


Kompletní přehled zakázek

Každá zakázka má svého manažera, který je za ni zodpovědný. Manažer tak má kompletní přehled o svých zakázkách pomocí přednastaveného pohledu Moje zakázky. Každá zakázka u sebe rovněž nese termín realizace. Díky přehlednému zobrazení vám tak neunikne žádný termín zakázky.

Všechny záznamy a podklady na jednom místě

Při správě zakázek si můžete evidovat záznamy, které se týkají průběhu jejich řešení, od začátku až po jejich ukončení. Záznamy můžete označovat jako finanční nebo soukroméformátovat je pomocí integrovaného editoru a přikládat k nim soubory jako přílohu. Záznamy můžete připomínat libovolným uživatelům systému. Do záznamů můžete zadávat cestu, přes kterou se snadno proklikem dostanete na vybraný soubor nebo hypertextový odkaz. Nemusíte tak vkládat velké objemy dat na cloudové úložiště. Více o záznamech a připomínkách najdete v sekci Firemní komunikace.

Vytvoření polí s vlastními údaji

Na každé zakázce si můžete kromě standardních polí vytvářet i pole s vlastními názvy položek. Na základě těchto vlastních položek si můžete lehce zobrazit údaje, které jsou pro vás podstatné. Například si během okamžiku vyhledáte všechny zakázky, kde je třeba vytvořit webové stránky a zároveň objednat administrační prostředí webu. 

Přesné kalkulace zakázek

IZIO nabízí nástroj, který vám pomůže dopředu zkalkulovat zakázku. Můžete zadávat odhadované počty hodin činností jednotlivých uživatelů, odhadnout nákupy i jiné výdaje. IZIO vám ukáže prodejní cenu, náklady i předpokládaný zisk na zakázce. Během realizace zakázky máte k dispozici porovnání aktuálních vykázaných hodnot s těmi kalkulovanými a barevně vás upozorní na přesažené hodnoty.

 

Úkoly zjednoduší komunikaci a vykazování práce

IZIO vám usnadní také řízení zakázky. Zakázku můžete rozdělit nalibovolný počet dílčích úkolů, které zadáte různým lidem. Uživatelé na obdržené úkoly vykazují svoji práci. Veškerá vykázaná práce se pak automaticky přičítá k celkovým nákladům na zakázku. U každého úkolu dopředu zadáte odhadovaný čas na řešení. Díky tomu pak snadno zjistíte, které úkoly a kteří řešitelé přesáhli stanovený čas.

Snadná orientace v jednotlivých nákladech zakázky

Náklady na realizaci zakázky se skládají ze 3 složek – vykázaná lidská práce, nákupy a výdaje. Na zakázku můžete vykazovat práci spojenou se zakázkou (např. manažerskou činnost). U drobných zakázek není nutné vytvářet úkoly a lze práci vykazovat přímo na zakázku. Více o způsobech a možnostech vykazování práce najdete v sekci Vykazování práce.

Nákupy a výdaje pod kontrolou

Na zakázku můžete dále vykazovat nákupy od dodavatelů spojené se zakázkou (subdodávky jako např. tisk brožur, nákup materiálu). U nákupů evidujete nákupní a prodejní cenu. Můžete rovněž využítjednoduchou kalkulačku pro navýšení ceny o marži. K zakázce můžete rovněž připojit i jiné výdaje, které zvyšují náklady na realizaci zakázky (např. cestovné, dárky, občerstvení).

Neustálý přehled ziskovosti zakázky

Evidence zakázek v IZIO vám neustále poskytuje přehled nad finanční rentabilitou zakázky. V každý okamžik máte k dispozici v grafické i textové podobě bilanci zakázky. Jakmile zakázku vyfakturujete, zobrazí se vám u zakázky konečný zisk. Více o fakturaci zakázek najdete v sekci Fakturace.

Snadné rozpoznání stavu zakázky

Zakázka prochází ve svém životním cyklu jednotlivými stavy. Stav „Řeší se“ označuje ty zakázky, které jsou aktuálně zpracovávané (ve výrobě). Do stavu „Hotová“ je manažer zakázky přepne při ukončení prací na zakázce. Stav „Dokončená“ slouží k archivaci zakázek po vyřízení fakturace se zákazníkem. Ve stavu „Potenciální“ si můžete vést evidenci zakázek, o kterých teprve se zákazníkem jednáte.

 

Jednoduchý přehled objednávek

Jednoduše uvidíte všechny objednávky od dodavatelů, které jste vytvořili na danou zakázku a v jakém stavu se nacházejí. Když budete chtít objednávku zadat do nákladů na zakázce, můžete tak jednoduše udělat pravým tlačítkem a vybrat možnost Vytvořit nákup. Více o objednávkách naleznete v sekci Objednávky.