Zpět na přehled všeho, co IZIO umí
CRM systém

Statistiky

Rostete rychleji, než jste čekali. Před vámi se vynořují různá strategická rozhodnutí – nové vybavení lodi, změna trasy? Zásadní je znát svoje síly: na základě reálných dat ze systému IZIO. Jedině ony vám poskytnou spolehlivý přehled o fungování vašeho podnikání. Od výkonu jednotlivých členů na palubě přes ziskovost projektů v čase až po strukturu nákladů. Připraveni zjistit, jak si doopravdy vedete?


Statistiky výkazů práce

 • Denní výkaz – přehled denní odpracované doby všech uživatelů s možností úprav
 • Porovnání uživatelů – možnost porovnat výkazy práce jednotlivých zaměstnanců mezi sebou za vybraný den, týden nebo měsíc
 • Právě pracují – přehled, kdo na čem v daný okamžik pracuje
 • Měsíční výkaz – měsíční a denní přehled vykázané práce s možností úprav
 • Měsíční přehled uživatele – struktura činností vybraného uživatele a přehled zakázek, na kterých uživatel pracoval
 • Roční vývoj zdrojů – pohled na množství vykázané práce v průběhu roku jednotlivými skupinami zaměstnanců

Statistiky zakázek

 • Aktuální zakázky – aktuální stav firmy, množství rozpracovaných zakázek a jejich objem
 • Nové zakázky – zobrazuje objem nově přijatých zakázek v průběhu roku
 • Dokončené zakázky – zobrazuje počet, hodnotu a zisk ukončených zakázek v jednotlivých měsících
 • Ziskovost zakázek – kvartální přehled ziskových, částečně ziskových a ztrátových zakázek
 • Struktura nákladů – rozdělení nákladů zakázek na vykázanou práci, náklady a výdaje
 • Termíny zakázek – hodnota a počet zakázek podle jejich termínů a predikce vývoje příjmů

Statistiky fakturace

 • Roční přehled fakturací – přehled měsíčních fakturovaných částek s rozdělením na uhrazené, ve splatnosti a po splatnosti
 • Splatnost faktur – přehled faktur s rozdělením dle data splatnosti