Zpět na přehled všeho, co IZIO umí
CRM systém

Výkaz práce

Přenechte dohled nad odpracovanými hodinami na systému IZIO. Vy přece stojíte u kormidla! Bude za vás sledovat, kdo na čem pracuje a jak si který projekt stojí. Umožní vám jednoduše vykazovat počet strávených hodin na úkolu nebo zakázce: v reálném čase nebo zpětně, online, ale třeba i pomocí otisku prstu. Zjistit aktuální hodnotu zakázky už bude hračka – IZIO vám zobrazí nákladovou i prodejní cenu. Tak co, jsou všechny ziskové?


Zpětné vykazování práce v aplikaci

Práci můžete vykazovat zpětně na zakázku nebo na úkoly, které jsou na zakázku navázané. Po odvedení práce stačí vybrat zakázku nebo úkol a zapsat počet hodin (nebo čas od—do) a zvolit činnost, která byla provedena. Výkaz práce můžete zapsat jak v aplikaci na svém počítači, tak z mobilní aplikace na svém chytrém mobilním telefonu či tabletu.

Vykazování práce online

Pomocí modulu IZIO ONLINE může každý uživatel, který používá ke své práci počítač, zapisovat výkaz práce online. Díky jeho unikátním funkcím uživatel nezapomene vykázat svoji práci a vy získáte přehled, kdo v danou chvíli na čem pracuje. Více o tomto modulu najdete v sekci IZIO ONLINE.

Vykazování práce pomocí HW terminálů

Snadno vykazovat práci můžete i pomocí IZIO TERMINÁLu–speciálně navrženému hardware, který umožňuje vykazovat práci i lidem, kteří nepoužívají k práci počítač. Tento terminál je umístěn na pracovišti (např. u stroje), přičemž identifikace probíhá pomocí otisku prstu nebo čipu. Více o tomto hardware najdete v sekci IZIO TERMINÁL.

Praktické nastavení nákladové a prodejní ceny

Každý uživatel, který vykazuje práci, musí mít přiřazen zdroj. V systému si můžete zadat libovolný počet zdrojů, které reprezentují jednotlivé pracovní pozice (programátor, grafik, ředitel apod.). Každý zdroj má svoji nákladovou cenu. U každého zdroje si můžete zadat libovolný počet činností, které mají svoji prodejní cenu. Z vykázaných hodin pak systém vypočítává nákladovou a prodejní cenu zakázky.

Snadné porovnání výkazů práce s docházkou zaměstnanců

Propojením informačního systému IZIO a docházkového systému Alveno můžete snadno porovnat skutečné pracovní výkazy vašich zaměstnanců s jejich docházkou. Jednoduše tak zefektivníte práci všech svých zaměstnanců.

IZIO ONLINE

Tento modul je určen pro online vykazování práce zaměstnanců, kteří pro svoji práci používají počítač. Díky tomuto online zadávání lze ve statistice „Právě pracují“ zobrazit, kdo na čem v danou chvíli pracuje.

Jak funguje vykazování práce online

Modul běží uživatelům na pozadí vedle hodin. Uživatelé v něm označí, jakou činnost provádí a na jakém úkolu nebo zakázce. Po zahájení činnosti se modul minimalizuje a sám se uživateli připomene za hodinu. Činnost lze kdykoliv ukončit a zahájit novou.

Online firemní komunikace

O úkolech a zakázkách si může uživatel zobrazit detailní informace a záznamy. Uživatel může zapisovat záznamy včetně připomínek. Uživateli rovněž chodí připomínky a má přístup ke své složce připomínek.

Editace výkazu práce

Uživatel si může zobrazit svůj denní a měsíční výkaz práce, ve kterých může provádět změny nebo dodatečně vykázat svoji práci.

IZIO TERMINÁL

Tento hardwarový doplněk slouží pro online vykazování práce zaměstnanců, kteří pracují bez počítače (například ve výrobě). Jedná se o moderní terminál s barevným displejem a čtečkou otisků prstů i čipů. Terminál je připojen k síti pomocí TCP/IP s dynamickou IP adresou.

Jak funguje vykazování práce bez počítače

Uživatel se přihlásí na terminálu pomocí otisku prstu nebo čipu. Vybere ze seznamu úkol nebo zakázku, na které bude pracovat. Dále zvolí z nabídky požadovanou činnost a potvrdí ji tlačítkem Start.

Po opětovné autorizaci na terminálu může uživatel svoji činnost pozastavit (například odchod na přestávku), ukončit nebo vybrat jinou činnost.

Pokud je terminál připojen k internetu, odesílá okamžitě nasbíraná data do cloudu. Díky tomuto online zadávání lze ve statistice „Právě pracují“ zobrazit, kdo na čem v danou chvíli pracuje.
Terminál si sám rovněž stahuje aktuální informace o nových úkolech, zakázkách a zaměstnancích.

Porovnání výkazů práce s docházkou zaměstnanců

Na zařízení IZIO TERMINÁL můžete sledovat i docházku vašich zaměstnanců. To je možné v případě propojení informačního systému IZIO s docházkovým systémem Alveno a aktualizovaného firmware v IZIO TERMINÁL. Díky tomu jednoduše zvýšíte efektivitu práce vašich zaměstnanců. Zvýšením efektivity práce se zvyšuje i zisk firmy. Docházkový systém vám taktéž zajistí snadné podklady pro mzdy.

Stolní identifikátor (otisk)

IZIO umožňuje spravovat identifikační údaje zaměstnanců, jako je číslo čipu, nebo otisk prstu. K nahrávání otisků se používá stolní identifikátor, který se připojí k vašemu PC pomocí USB.