ATELIER 38 s.r.o.

Stav před IZIO

Evidence práce projektantů na zakázkách byla v excelu a  papírové formě. Vyplňování výkazů práce a následné zpracování časové náročnosti zakázek vyžadovalo neproduktivní administrativní úkony. Tento způsob byl  naprosto nedostatečný z hlediska okamžitého zjištění stavu rozpracovanosti, ekonomické bilance a dodržení kalkulace zakázek.

Proč jsme zvolili IZIO?

Pro IZIO jsme se rozhodli díky skvělé prezentaci a jednoduché obsluze. Nechali jsme si udělat nabídku i od jiných dodavatelů zakázkových systémů, ale nesplňovali naše požadavky.

Výsledek

IZIO nám umožňuje:

  • sledovat ekonomickou a časovou náročnost zakázek
  • sledovat práci zaměstnanců, měsíční výkazy zaměstnanců slouží zároveň jako podklady pro mzdy
  • máme k dispozici seznamy klientů a dodavatelů včetně roztřídění na kategorie, identifikačních údajů, vložení nových dat je snadné díky systému (stačí vložit IČ)
  • interní komunikace prostřednictvím „nástěnky“ a kalendářů

„Systém IZIO za tři roky užívání v naší společnosti hodnotíme jako efektivní nástroj pro zvýšení produktivity práce.“

Silvie Víchová

manažerka firmy