KIITE - Informační Technologie, s.r.o.

Stav před IZIO

Práce na jednotlivých zakázkách jsme vedli převážně v el. kalendáři a s nárůstem počtu klientů se tento systém stával velmi nepřehledný.

Proč jsme zvolili IZIO?

Hledali jsme systém, který by nám umožnil evidovat poskytnuté služby u jednotlivých klientů rychle, přehledně a přímo z terénu tak, abychom na konci měsíce měli podklady pro fakturaci jak služeb, tak zboží.  

Rozhodujícím kritériem pro výběr IZIO byla existence mobilní aplikace systému.

Výsledek

Práce s IZIO se stala běžnou součástí našich pracovních dní. Máme přehled o službách realizovaných pro jednotlivé klienty, o dodávkách zboží, o výnosnosti každé samostatné zakázky a to vše kdykoliv, i v jejím průběhu.

„IZIO je pro nás plně dostačujícím a uživatelsky velmi příjemným CRM systémem, ve kterém uchováváme informace o klientech, zakázkách i dodavatelích."

 

Lucie Popková

KIITE – Informační technologie, s.r.o.