Kment, s.r.o.

Stav před IZIO

Přehled a evidence zakázek probíhala formou e-mailové komunikace mezi zaměstnanci a sdílených souborů v Excelu. Předání informací a ujišťování se o provedených operacích bylo velmi časově náročné a nepřehledné.

Proč jsme zvolili IZIO?

Hledali jsme uživatelsky přívětivý a jednoduchý systém evidence zakázek bez nutnosti tvorby složité databáze. Základním požadavkem byl aktuální přehled, v jaké fázi se daná zakázka nachází a kdo na ní pracuje, a také aby byla zřejmá veškerá komunikace mezi námi a zákazníkem. IZIO na první pohled tyto požadavky splňovalo.

Výsledek

IZIO nám umožnilo získat přehled o veškerých zakázkách, a to dlouhodobých kontraktech i drobných jednorázových zakázkách, na jednom místě. Kdokoliv může bez zbytečného dotazování nahlédnout do stavu zakázky a komunikace k ní. Došlo k významné úspoře času při předávání informací mezi výrobou, realizací a obchodem. Zcela jistě se předešlo i drobných chybám a nejasnostem, které se v minulosti objevovaly.

"IZIO nás všechny přimělo přijmout jednotný způsob uvažování v přístupu k zakázkám a zjednodušilo tím komunikaci mezi námi. Zároveň vyřešilo některé skryté nedostatky v dosavadním řízení výroby."

Ing. Marika Coufalová

výroba a obchod – antikorozní materiály